Inzicht in cashflow bij aankoop en verkoop van vastgoed

In een vroeg stadium wil je de impact van een potentiële aankoop of verkoop van je vastgoed op de portefeuille berekenen. Hierdoor ben je beter in control van de vastgoedportefeuille en weet je ook of het een bétere portefeuille oplevert, in termen van kwaliteit en kwantiteit.

Acquisitieplanning/aankoop vastgoed
Acquisitieproces vastgoedWanneer jij een interessant vastgoedobject treft, dan start je met een hoogover analyse en pas wanneer die interessant blijkt, ga je verder in het acquisitieproces. Gaandeweg voeg je meer details aan de berekening toe aan de hand van de informatie die je verzamelt. Het is dus van belang om bij jouw analyse gebruik te kunnen maken van een trechtermodel die van grof naar fijn loopt. Je wilt namelijk ook in een vroeg stadium kunnen berekenen wat de impact is van een potentiële aankoop voor de vastgoedportefeuille binnen je organisatie.

In de acquisitieplanning worden objecten vastgelegd die mogelijk aangekocht gaan worden. Hierdoor wordt het inzichtelijk wat voor effecten de eventuele aankopen hebben op de cashflowprognose van een (deel)portefeuille.

 
Verkoop vastgoed
In de verkoopplanning kunnen objecten uit de bestaande portefeuille worden opgenomen. Hierdoor wordt het inzichtelijk wat voor effecten de eventuele verkopen hebben op de cashflowprognose van een (deel)portefeuille.

Pipeline Management 
Met de Pipeline analyse worden eventuele aan te kopen objecten geanalyseerd. De Pipeline analyse is te gebruiken voor zowel commerciële objecten als voor woningen.

Alles in één vastgoedsysteem geborgd heeft vele voordelen, zoals:

  • Kunnen leren van aannames en verwachtingen bij eerdere aankopen
  • Gedurende fases blijven analyseren wat er met acquisities gebeurt
  • Vroeger en sneller kunnen ingrijpen op eventuele afwijkingen
  • Makkelijker en eenvoudiger kunnen rekenen bij de start
  • Het goedkeuringsproces zorgt dat je meer in controle bent over acquisities; het vroegtijdig kunnen signaleren
  • De asset manager is eerder betrokken bij de acquisitie
  • De controller kan meteen meekijken en spiegelen aan doelstellingen van de portefeuille.