Blog

Inzicht in mogelijkheden én middelen voor corporaties essentieel voor uitvoering Woondeals

Door Jean Paul Vossers
op 04-04-2024
Met de invoering van de Woondeals is er een ambitieus plan opgesteld om het nijpende woningtekort in Nederland aan te pakken. Een tekort dat voor een groot deel door de corporatiesector moet...
Lees verder

Waarom is goed Project Control zo belangrijk bij vastgoedontwikkeling?

Door Klaas Bosma
op 29-03-2024
We noemen hier 9 voordelen van Project Control Het is bij vastgoedontwikkeling belangrijk om goed grip te houden op de projecten, de kasstromen en de risico’s. Vooral in de uitdagende...
Lees verder

De 5 pijlers van Project Control

Door Bastiaan van der Mijl
op 12-03-2024
Een solide planning en control cyclus is een belangrijke voorwaarde voor de voorspelbaarheid van vastgoedprojecten. Binnen veel organisaties verloopt de Planning & Control cyclus echter nog...
Lees verder

De essentiële rol die leerstijl speelt bij succesvol implementeren

Door Walter Wind
op 24-11-2023
In een vorig blog schreef ik over het Klaverbladmodel dat kan helpen bij het succesvol digitaliseren van organisaties. Hierbij is niet alleen de ‘harde’ kant (Organisatie, Structuur, IT) van...
Lees verder

Woningcorporaties in tweestrijd: wel prestatieafspraken, maar ook voldoende middelen?

Door Marco Ruiten
op 31-08-2023
In mijn vorige blog gaf ik aan dat het afschaffen van de verhuurdersheffing in relatie tot de enorme nieuwbouw- en verduurzamingsopgave van woningcorporaties slechts een doekje voor het bloeden...
Lees verder

Afschaffen Verhuurderheffing: holy grail of doekje voor het bloeden?

Door Marco Ruiten
op 03-04-2023
Het afschaffen van de verhuurderheffing is inmiddels door de sector met luid gejuich ontvangen. Hierdoor hebben woningcorporaties meer financiële middelen om het hoofd te bieden aan uitdagingen...
Lees verder

Best practices projectontwikkeling – verpakt in software

Door Jan Zwerink
op 23-01-2023
Al meer dan 20 jaar ontwikkelt Reasult software voor projectontwikkeling. Dat doen we met en voor ontwikkelaars. Inmiddels zit daar heel wat kennis over het vak vastgoedontwikkeling in....
Lees verder

Een klavertje vier en de implementatie van software, wat hebben ze met elkaar gemeen?

Door Walter Wind
op 12-12-2022
Op het eerste gezicht niet veel. Maar bij nader inzien... Het klaverbladmodel¹ schetst vier elementen van een organisatie die met elkaar in evenwicht moeten zijn om de gewenste resultaten te...
Lees verder

22 jaren Reasult, 22 jaren bouwen. Mijn laatste blog.

Door Aart Zandbergen
op 08-12-2022
Na ruim 22 jaren neem ik aan het einde van dit jaar afscheid als CEO en aandeelhouder van Reasult. In een heel mensenleven lijkt het maar een korte periode maar wat is er veel veranderd sinds de ...
Lees verder

Datamanagement in vastgoed: van data naar impact

Door Thijmen Straatman
op 23-09-2022
Data is de levensader van iedere moderne organisatie en met de komst van onder meer internet of things lijken de mogelijkheden om op een geautomatiseerde manier data te creëren, verzamelen en...
Lees verder

Balans financieel en sociaal-maatschappelijk rendement

Door Jean Paul Vossers
op 15-09-2022
Begin dit jaar werd het nieuws over de afschaffing van de verhuurdersheffing met luid gejuich ontvangen door de sector. Maar, wat nu? Hoe zet je dat deze extra beschikbare middelen om in...
Lees verder

Hoe meer inzicht in het ontwikkelproces, hoe flexibeler de ontwikkelaar is

Door Aart Zandbergen
op 22-08-2022
Tussen het begin en einde van een project valt heel wat te managen Rentestijgingen, toenemende bouwkosten, langere looptijden van projecten: het zijn allemaal zaken waarmee de ontwikkelaar...
Lees verder

Woningcorporaties en de ontwikkelopgave: proactief zijn of lijdzaam afwachten?

Door Marco Ruiten
op 11-08-2022
De uitdaging: 300.000 nieuwe woningen door woningcorporaties in krap 9 jaar Door de toenemende woningnood werd de afgelopen jaren de noodzaak om een minister van Volkshuisvesting aan te...
Lees verder

Het samenspel van finance en assetmanagement binnen het budgetproces

Door Edwin de Waal
op 02-06-2022
Als vastgoedbelegger is het belangrijk om financieel te presteren en om daarin voorspelbaar te zijn. Waarde ontstaat namelijk vanuit de resultaten van je vastgoedbeleggingen. Om een zo goed...
Lees verder

AVM’s voor taxatie van commercieel vastgoed; een synergie tussen mens en machine?

Door Daan Berghmans
op 01-04-2022
Ieder jaar worden talloze uren werk gestoken in traditionele taxaties van onroerend goed voor financierings-, verkoop-, aankoop-, en/of jaarrekeningdoeleinden. Bij traditionele...
Lees verder