Vastgoedwaardering

Het taxatiemanagementsysteem van Reasult biedt u een stapsgewijze aanpak naar waardering op marktwaarde. Niet alleen voor uw verantwoording in de jaarrekening maar het levert u ook kennis en inzicht van uw vastgoedportefeuille op. Wij ondersteunen u optimaal met het maken van marktwaarderingen.

Reasult Taxatiemanagement

WAARDERINGSHANDBOEK

Snel en goed uw waardering volgens het waarderingshandboek. Ook geschikt voor dVi aanlevering.

VERBETER UW DATAKWALITEIT

Verbeter uw inzicht in juistheid en volledigheid van data, automatiseer koppelingen met bronsystemen.
Meer

ANALYSES EN DASHBOARDS

Maak analyses en gebruik dashboards met kpi's en filters.
Meer

EFFICIËNT EN GEBORGD PROCES

Optimaliseer uw workflow met inzicht in de voortgang, strikte rollenscheiding en 'audit trailing'.
Meer

RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN

Maak taxatierapporten met rapportages per portefeuille of complex. Gebruik standaard en maatwerkrapportages.
Meer

CERTIFICERING EN COMPLIANCE

Voldoet aan NRVT richtlijnen en werk met door PwC gecertificeerde software.
Meer

MODELMATIG WAARDEREN

Waarderen via het DFC en NAR model van woningen, BOG/COG of VoV.

VOOR WONINGCORPORATIES

Analyseer waardeverschillen, rekenen volkshuisvestelijke bestemming door en onderbouw vrijheidsgraden.

Dit biedt waardevolle stuurinformatie waarmee we optimaal financieel rendement nastreven en tegelijk rekening houden met de doelgroep. Hierdoor kunnen we onze maatschappelijke doelstelling ook in de toekomst realiseren.

- Peter Kranenburg, manager Financiën & Bedrijfsvoering Woonvisie. Bekijk deze case

Geïnteresseerd in vastgoedwaardering?

Heeft u interesse in de vastgoedsoftware van Reasult? Behoefte aan advies? Een algemene vraag? Laat het ons weten.

Neem contact op